Reklama

W oczekiwaniu na beatyfikację

PDFDrukujEmail

Historia - Historia Kostrzyna nad Odrą

 12 Sercem ogarniam wszystkich i każdego z osobna, całą polską ziemię i wszystkich jej mieszkańców...” Jan Paweł II.

1 maja 2011 roku -  to data, która przejdzie do kronik dziejów świata jako wydarzenie bez precedensu. Beatyfikacji Jana Pawła II  na Placu Świętego Piotra osobiście przewodniczyć będzie  Benedykt XVI. Cała Polska, a wraz z nią nasz Kostrzyn nad Odrą, długo i cierpliwie czekała na tę chwilę. Tym razem będzie to zupełnie inne  spotkanie z Ojcem Świętym, obfitujące w wiele refleksji, bardzo często osobistych. Każdy z nas, mieszkańców miasta, będzie przeżywał to wydarzenie we właściwy dla siebie sposób. Papież Jan Paweł II był wielkim autorytem w wielu dziedzinach nauk, w tym filozofii  historii i wykazywał wielką wrażliwość wobec nauk historycznych. Jak wielu kronikarzy, dokumentalistów i regionalistów pragnę przedstawić i przypomnieć postać Wielkiego Polaka – Ojca Świętego – Jana Pawła II. Człowieka, który  dzięki przyjaznym ludziom z naszego miasta, został na zawsze wpisany nie tylko w nasze serca, ale również na karty dziejów Kostrzyna nad Odrą. W kalejdoskopie wydarzeń pontyfikatu przełomu tysiącleci, nie zabrakło wielkich i  bezprzykładnych świadectw osób duchownych – proboszczów, kapłanów, sióstr zakonnych oraz osób świeckich z Kostrzyna nad Odrą, którzy pielgrzymowali duchowo i fizycznie wraz z Janem Pawłem II. Pozostawili Oni po sobie trwały ślad w postaci wielu pamiątek umieszczonych w nazwach, na witrażach, dzwonach i wizerunkach Wielkiego Papieża Polaka znajdujących się w świątyniach naszego miasta. Pamięć ta utrwalana jest także w licznych pamiątkach, które znajdują się w wielu kostrzyńskich instytucjach i domach rodzinnych. W oczekiwaniu na tę wielką chwilę, zapraszam Państwa bardzo gorąco do lektury tej niepełnej zapewne kroniki, która  mimo licznych wad, niech będzie jeszcze jednym wyrazem czci, szacunku i wdzięczności dla naszego Rodaka.

Autor uprzejmie prosi Wszystkich Mieszkańców, którzy chcieliby podzielić się  swoimi wspomnieniami i pamiątkami związanymi z Papieżem Janem Pawłem II o kontakt.

15

14

16.10.1978 – Kardynał Karol Józef Wojtyła został wybrany na papieża i przybrał imię Jana Pawła II.

02.06.1979 – Pierwsza pielgrzymka Ojca Świętego Jana Pawła II do Polski.

13


07.04.1984 – W Sali Klementyńskiej Pałacu Apostolskiego w Watykanie pielgrzymi z Polski zostali przyjęci przez Papieża Jana Pawła II. Podczas spotkania z Ojcem Świetym, błogosławieństwo papieskie i różańce otrzymał Pan Ryszard Garstka z Kostrzyna nad Odrą - donator Księgarni Św. Wojciecha w Poznaniu. Pan Ryszard Garstka wraz z małżonką Haliną oraz córkami: Elżbietą, Alicją i Marzeną znajduje się również wśród grona fundatorów witraża papieskiego znajdującego się w światyni pw. Najświętszej Marii Panny Matki Kościoła w Kostrzynie nad Odrą przy ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

11

10

02.06. 1991 - Kadra zawodowa i żołnierze zasadniczej służby Wojska Polskiego  garnizonu Kostrzyn nad Odrą brali udział w spotkaniu z Ojcem Świętym Janem Pawłem II na lotnisku wojskowym w Zegrzu Pomorskim.

02.06.1997 – W spotkaniu z Ojcem Świętym Janem Pawłem II w Gorzowie Wielkopolskim wzięły udział liczne delegacje zakładów pracy, instytucji, organizacji oraz pielgrzymi z Kostrzyna nad Odrą. Papież poświęcił kamień węgielny pod budowę nowej świątyni przy ulicy Świerczewskiego. Pielgrzymkę Apostolską Jana Pawła II do Polski i spotkanie z wiernymi Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej, jako wolontariusze Papieskiej Służby Kościelnej zabezpieczali m.in. harcerze z kostrzyńskieg Hufca ZHP.

2

Rada Miasta na swym posiedzeniu w dniu 21 grudnia 1999 roku podjęła uchwałę numer XII/127/99 w sprawie zmiany nazwy ulicy Świerczewskiego nadając jej imię Wielkiego Polaka -  Jana Pawła II. Kostrzyńska ulica Jana Pawła II  w przeszłości nazywała się: Alte Kutzdorferstrasse – Kutzdorferstrasse ( Stara Gudziska – Gudziska) i  Świerczewskiego. [ Jedna z najstarszych ulic Kostrzyna na Krótkim Przedmieściu, Przedmieściu Sarbinowskim – Nowym Mieście. Wyprowadzała ruch z ulicy Plantacji – obecnie Niepodległości w w kierunku północno - zachodnim. Nazwę swoją wywodzi od pobliskiej miejscowości Kutzdorf ( Gudzisz ). Wcześniej w czasach margrabiego Jana około 1562 na terenie tej części  przedmieścia znajdowały się tereny rolnicze wraz z owczarnią i folwarkiem oraz las podmiejski przez który wiódł fragment traktu w kierunku  Drzewic i Gudzisza. Przy tym trakcie należy dopatrywać się początku  istnienia ulicy Starej Gudziskiej, systematycznie rozbudowywanej w ciągu wieków. W pierwszej połowie XIX wieku  wraz z dynamicznym rozwojem tej części miasta zaczęła pojawiać się przy niej stała zabudowa oraz zmieniał się jej wygląd. Początków zabudowy mieszkalnej ulicy należy dopatrywać się około 1817 roku po okupacji francuskiej,  kiedy to władze miasta przystąpiły do rozbudowy tej części Kostrzyna. Pierwotna  nazwa „Stara Gudziska” pojawiła się w tym czasie  obok równolegle do niej przebiegających w kierunku północno – zachodnim , ulicy Drewitzerstrasse  - Drzewickiej ( obecnie ulica Orła Białego ) oraz  ulicy  Forststrasse – Leśnej ( obecnie ulica Jagiellońska). Na przełomie stuleci w 1901 roku w książce adresowej Kostrzyna odnotowano zmienioną i nową nazwę ulicy, która brzmiała „ Kutzdorferstrasse” - „Gudziska”. Po II wojnie światowej otrzymała nazwę ul.Świerczewskiego. Obecnie ulica zaliczana jest do dróg publicznych gminnych, jej długość wynosi 2190 metrów, a powierzchnia ogółem 19,6 tys metrów kwadratowych ].

21.12.1999 – Uchwałą Rady Miasta Nr XII/126/1999 został nadany Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II tytuł Honorowego Obywatelstwa Miasta Kostrzyn nad Odrą.

25.10.2000 – U Ojca Świętego Jana Pawła II w  Rzymie przebywał kostrzyński kościelny chór dziecięcy „Iskierki”. Wyjazd do „Wiecznego Miasta” został zorganizowany przez księdza Andrzeja Hładkiego i siostrę Krzysztofę. „Iskierki” gościły u Papieża dzięki bezinteresownej pomocy ludzi wielkiego serca: Pani Beaty Skórskiej, Państwa Kochanowskich, Malickich, Szczepińskich oraz członkiń Apostolstwa Maryjnego z Kostrzyna nad Odrą.

1

6

7

8

23.05.2001 – W Watykanie przebywała oficjalna pielgrzymka miejska, którą zorganizowała Parafia Najświętszej Maryi Panny pod przewodnictwem duchowym księdza proboszcza, kanonika Wojciecha Skóry. Podczas pielgrzymki Papieżowi Janowi Pawłowi II przekazano uchwałę XII/126/99 Rady Miasta w sprawie nadania Ojcu Świętemu Honorowego Obywatelstwa Miasta Kostrzyna nad Odrą. Akt ten przekazał radny Waldemar Westfalewski. Przemawiając w imieniu Rady Miasta do Ojca Świetego Pan Westfalewski powiedział:” Umiłowany Ojcze Święty, przybywamy do Ciebie z Kostrzyna, aby Cię prosić byś przyjął nadany Tobie przez Radę Miasta Tytuł Honorowego Obywatela Kostrzyna. Proszę, przyjmij ten tytuł i proszę o błogosławieństwo”.

5

3

4

16.06.2001 – W parafii Najświętszej Marii Panny Matki Kościoła przy ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego odbył się Festyn Parafialny z okazji wreczenia Honorowego Obywatelstwa Miasta Kostrzyna nad Odrą Ojcu Świetemu Janowi Pawłowi II.

08.2001. - W letniej rezydencji papieskiej w miejscowości Castel Gandolfo na  spotkaniu z Ojcem Świętym Janem Pawłem II przebywała grupa kostrzyńskich harcerzy ZHP z phm Bartoszem Piątkowskim. Kostrzyńscy harcerze uczestniczyli w Mszy Świętej oraz wręczyli Papieżowi monografię i flagę miasta Kostrzyna nad Odrą.

02.04.2005 - Zmarł Ojciec Święty Jan Paweł II. W Sali Ślubów Urzędu Miasta została wystawiona Księga Kondolencyjna. Na uroczystej Sesji Radni oddali hołd wybitnemu Polakowi - Ojcu Świętemu.

06.04.2005 – Mieszkańcy Kostrzyna nad Odrą oddali hołd Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II podczas Mszy Świętej odprawionej na Placu Wojska Polskiego.

02.10.2008 – Uchwała Rady Miasta nr XXIV/184/08, został powołany Komitet Organizacyjny budowy pomnika Ojca Świętego – Jana Pawła II w składzie: Bilińska Karolina, Dziduch Roman, Jaszcz Mieczysław, Kłaptocz Alicja, Mendelski Zygmunt, Szymczyk Janusz i  Tatarewicz Zofia.

10.11.2009 – Wojewoda Lubuski Helena Hatka w towarzystwie władz samorządowych i burmistrza Andrzeja Kunta dokonała uroczystego otwarcia ulicy Jana Pawła II w Kostrzynie nad Odrą. Ulica została zmodernizowana w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.


 

zdjęcia :

1 :Dzwon Jan Paweł II z kościoła parafialnego Matki Bożej Rokitniańskiej

2,3,4 : Witraże z kościoła pw. Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła w Kostrzynie nad Odra.

5,6 : Kostrzynianin Ryszrad Garstka podczas audiencji u Ojca Świętego.

7: Identyfikator Papiepskiej Służby Kościelnej z Pielgrzymki Papieża Jana Pawła II w Gorzowie Wielkopolskim.

12: Przepustka na Audiencję Generalną

13,14 : Wręczenie Papieżowi Janowi Pawłowi II, tytułu Honorowego Obywatela Kostrzyna nad Odrą.



Reklama
Reklama
Reklama