Reklama

Nowe Miasto zdobyte !

PDFDrukujEmail

Historia - Historia Kostrzyna nad Odrą

Marszałek Żukow w KostrzynieNowe Miasto w Kostrzynie zostało zdobyte i ostatecznie całkowicie oczyszczone z z oddziałów niemieckich w dniu 12 marca 1945 roku. Szturm tej części dzielnicy zakończył się po siedmiodniowych walkach w dniu 12 marca około godziny 23.00.

Jedna z pierwszych relacji w prasie polskiej zamieścił specjalny korespondent agencji TASS – B. Afanasjewj w dniu 18 marca*. Zdobyciu Nowego Miasta w Kostrzynie potraktowano, jako rozgromienie całego garnizonu i zdobycie twierdzy. Stalin wydał słynny rozkaz Nr 300**. W Moskwie na cześć zdobywców oddano salut dwudziestu salw artyleryjskich z dwustu dwudziestu czterech dział.

Według różnych źródeł tylko w dniach 6 – 12 marca 1945 roku w walkach na Nowym Mieście zginęło około 3500 - 4000 żołnierzy i oficerów niemieckich. Zostało zniszczonych 85 dział, 26 moździerzy, 150 karabinów maszynowych, 150 różnego rodzaju pojazdów, 8 czołgów. Rosjanie zdobyli: 160 dział, 20 moździerzy, 115 karabinów maszynowych, siedem wyrzutni rakiet, 10 moździerzy, 750 tysięcy pocisków i min, 20 różnych magazynów z zapasami amunicji i środkami wojennymi, 7 parowozów, 1000 samochodów i wiele innego sprzętu i wyposażenia. Do niewoli dostało się 3 584 żołnierzy i oficerów niemieckich. Straty rosyjskie były również wysokie. Tylko same pułki 295 i 416 DP straciły w walkach o Nowe Miasto łącznie około 1005 żołnierzy i oficerów. Brak danych dotyczących strat w pozostałych oddziałach radzieckich biorących udział w walkach oraz pododdziałach wsparcia, logistyki i lotnictwa nie pozwala na określenie choćby w przybliżeniu całkowitej ilości rannych i poległych żołnierzy. Jednocześnie z datą 12 marca 1945 roku ukazał się komunikat wojenny Biura Informacji Naczelnego Dowództwa Armii Czerwonej o zdobyciu Kostrzyna. Zarówno artyleryjski salut obwieszczający zdobycie Kostrzyna, jak i komunikat wojenny ukazały się jednak przedwcześnie. Niemcy bronili się bowiem w samej twierdzy na Starym Mieście i utrzymywali korytarz łączący obrońców z 9 armią. Data 12 marca 1945 roku podana przez Rosjan, jako zdobycie Kostrzyna spowodowała liczne rozterki w ich dowództwie, a także wśród historyków zajmujących się problematyką walk o miasto po II wojnie światowej. Bitwa o twierdzę trwała bowiem nadal i zakończyła się dopiero 30 marca 1945 roku.

*„ W drodze na Berlin”. I -szy Białoruski Front. Niemcy starannie ufortyfikowali przeszkody naturalne osłaniające drogi do Berlina. Potężne fortyfikacje, bunkry, pola minowe, mnóstwo artyleryjskich i moździerzowych baterii, wyborowe dywizje hitlerowskie broniły tych rubieży. Lecz wrogowi nie udało się powstrzymać posuwanie się wojsk Marszałka Związku Radzieckiego Żukowa. Formacje czołgowe i zmotoryzowana piechota, działające na południowy zachód i zachód od Landsberga, przerwały linię obrony niemieckiej na północnym brzegu Warty, zdobyły miasto Soldin ( Myślibórz – J.P.) i równoległymi drogami podążyły ku Odrze na półnoe od miasta Kistrzyń. Miasto i twierdza Kistrzyń wchodzi w skład systemu czworokąta odrzańskiego, który tworzą rzeki: Odra, Warta i Natze. Był to ważny węzeł komunikacyjny i potężny punkt oporu obrony Niemców nad Odrą, osłaniający dojścia do Berlina. Pięć szos prowadzi do Kistrzynia z północy, wschodu i południa. Siedemdziesiąt kilometrów oddziela Kistrzyń od stolicy Niemiec hitlerowskich. Szeroka błotnista równina z wielką ilością jezior, odnóg Warty, małych rzeczułek ciągnie się od Kistrzynia na wschód. Jest to poważna istotna przeszkoda na dojściach do miasta, Między wodnymi zaporami wokół miasta zwartą linią przebiegaj'ą umocnienia polowe. rlin krążyły go z północy i południa i otoczyły półpierścieniem. Niemcy stawiali zawzięty opór. Starali się za wszelką cenę utrzmać w swych rękach tę twierdzę na drogach do Berlina. Dowództwo hitlerowskie rzucało w bój świeże dywizje, ściągnięte z rejonu Berlina. Rozwinęły się uporczywe walki w wyniku których hitlerowcy ponieśli wielkie straty. 12 marca wojska Marszałka Żukowa przypuściły szturm do Kistrzynia. Specjalnie zacięte walki wybuchły w północnej części miasta.. Ponad siedem batalionów piechoty i sześć artyleryjskich dywizjonów broniło tego odcinka. Dowództwo niemieckie podzieliło całe miasto na specialne sektory bronione przez piechotę, artylerię i czołgi. Uporczywe walki toczyły się o każdy metr ziemi miasta. Radzieckie grupy szturmowe, składające się z fizylierów, przeciwpancerniaków i artylerzystów wypierały wroga z każdego domu z każdego bloku mieszkaniowego. W toku walk ulicznych poszczególne ogniska obrony wroga zostały zablokowane a hitlerowcy, którzy nie chcieli złożyć broni - wybici do nogi. Pod ciosami wojsk radzieckicn opór wroga został złamany a miasto i twierdzę Kistrzyń oczyszczono z hitlerowców. B. Afanasjew korespondent specjalny TASSa.

źródło: Trybuna Robotnicza nr 24 ( 31 ), Katowice, Niedziela 18 – go marca 1945 r., s.2.:

**Rozkaz Wodza Naczelnego do dowódcy wojsk 1.Frontu Białoruskiego, Marszałka Związku Radzieckiego Żukowa, do szefa sztabu Frontu gen.płk Malinina.

         Wojska 1.Frontu Białoruskiego po uporczywych walkach dziś, 12 marca szturmem zdobyły miasto i twierdzę Kostrzyn (Kostrin) – ważny węzeł kolejowy i silny punkt oporu Niemców nad rzeką Odrą, odsłaniając przedpole Berlina.

             W walkach o zdobycie miasta i twierdzy Kostrzyń wyróżniły się wojska gen. lejtnanta Bierzarina, gen.mjr. Bartłomiejewa, gen. Kuszczewa, gen.mjr. Dorofiejewa, gen.mjr. Syzranowa, płk.Lubko, ppłk. Kozłowa, ppłk.Czajki, ppłk.Kurkaciszwili, płk Fiedotowa; artylerzysci – gen.mjr. artylerii Kosenko, gen.mjr. artylerii Briuchanowa, płk. Filipowicza, płk.Pewniewa, płk.Gutina, płk. Mieńszczykowa, płk. Łobanowa, płk. Pawłowa, ppłk. Żubowa, płk. Sokołowa, ppłk. Miszina, ppłk. Czernyszkowa, ppłk. Aszichmina, ppłk. Sworcowa, ppłk. Zochowa, płk. Michajłowa, mjr. Machmuda, ppłk. Sazonowa, czołgiści ppłk. Żyła, ppłk. Suzdałowa, lotnicy płk. Fedorenki, płk. Berkala, płk. Timofiejewa, płk. Kalinina, płk. Fedorowa, saperzy płk. Kuźmina, mjr. Błochina, mjr. Nomerowskiego, mjr. Blinowa, służba łączności ppłk. Stepanowa.

              

                 Dla uczczenia odniesionego zwycięstwa formacje i jednostki, które najbardziej wyróżniły się w walkach o zdobycie miasta i twierdzy Kostrzyn ( Kostryń ), przedstawić do odznaczenia orderami. Dziś 12 marca o godz. 23 stolica naszej ojczyzny – Moskwa w imieniu Ojczyzny salutuje bohaterskie wojska 1. Frontu Białoruskiego, które zdobyły miasto i twierdzę Kostrzyń – dwudziestoma salwami artyleryjskimi z dwustu dwudziestu czterech dział. Za świetne działania bojowe wyrażam podziękowanie dowodzonym przez Was wojskom, które brały udział w walkach o zdobycie Kostrzynia. Wieczna chwała bohaterom poległym w walkach o wolność i niepodległość naszej Ojczyzny. Śmierć niemieckim najeźdźcom.

12 marca 1945 rok. Nr 300

Wódz Naczelny. Marszałek Związku Radzieckiego J. Stalin

źródło: Toczewski A., Bitwa o Odrę w 1945 roku, Zielona Góra 2010, s.261.

 

Komentarze  

 
#2 RE: Nowe Miasto zdobyte ! Wiosna 2014-04-20 07:24
KostrzyNIA - oryginalna pisownia z rozkazu Stalina ,
a i literówki -czasem zdarzają się , wiosna ! może więcej uśmiechu ?
Pogodnych , rodzinnych Swiąt.
 
 
#1 RE: Nowe Miasto zdobyte ! Damian 2014-03-13 06:18
"które brały udział w walkach o zdobycie Kostrzynia"

To walczyli pod Poznaniem..? :-*
 
Reklama
Reklama
Reklama

Ostatnie komentarze