Reklama

„Do odbudowy pozostało Stare Miasto...“. 20 urodziny kostrzyńskiej starówki.

PDFDrukujEmail

Historia - Historia Kostrzyna nad Odrą

„Do odbudowy pozostało Stare Miasto...“ - takimi słowami Jerzego Trepczyka kończy się monografia miasta „ Kostrzyn nad Odrą. Dzieje dawne i nowe“ pod red. Jerzego Marczewskiego wydana w 1991 roku.

W dniu 11 czerwca 1993r. odbyła się Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta na temat: „Przyszłość Starego Miasta w kontekście planowanej rozbudowy przejścia granicznego”. Zapoczątkowała ona żmudny okres realizacji wielkiego wspólnego dzieła mieszkańców, jakim jest obecnie Stary Kostrzyn. Czytelnikom info prezentuję najważniejsze fakty z „życiorysu“ dwudziestolatka.

20.12.1993 – Rada Miasta przyjmuje statut Fundacji „Stary Kostrzyn“.

27.01.1994 – Rada Miasta powołuje Radę Nadzorczą Fundacji.

03.02.1994 – Przewodniczącym Rady Nadzorczej Fundacji ”Stary Kostrzyn” został Jerzy Trepczyk, a jego zastępcą Ryszard Skałba natomiast Ireneusz Dubicki sekretarzem.Członkami Rady zostali:Tadeusz Bluma,Bolesław Kamiński,Józef Sikora oraz Janusz Wieczorek.

07.04.1994 – Podjęta została uchwała Rady Miasta nr XXXVIII/268/94 w sprawie wyrażenia woli współpracy w dziedzinie kultury z miejscowościami Peitz i Spandau w Republice Federalnej Niemiec.

23.04.1994 – Odbył się cykl imprez na Starówce po nazwą „Stare Miasto – Powtórne narodziny”. Rozpoczęły się prace konserwatorsko - ratunkowe na Starym Mieście.

 

23.04.1994 – Burmistrz miasta Kostrzyna-Grzegorz Tomczak, burmistrz Okręgu Berlin Spandau-Sigurd Hauff oraz burmistrz Peitz-Heinrich Gellner podpisali porozumienie w sprawie współpracy w dziedzinie kultury.

26.05.1994 – Został powołany Społeczny Komitet Porządkowania Starego Miasta (SKPSM) w składzie: Marian Firszt, J. Flader, Waldemar Westfalewski, Jerzy Trepczyk, Józef Sikora, Ireneusz Dubicki, B. Kamiński, T .Bluma, Ryszard Skałba, Janusz Wieczorek.

08.12.1994 – Dokonano zmian w Społecznym Komitecie Porządkowania Starego Miasta Kostrzyna.W skład komitetu weszli: Józef Żarski, Włodzimierz Czajkowski, I. Grześkowiak, Olgierd Kłaptocz, J. Kontowicz, Dariusz Maron, A. Młodzieniak, Bolesław Olik, i Jerzy Trepczyk. Na podstawie Uchwały Rady Miasta nr IV/49/94, Przewodniczącym Społecznego Komitetu został Józef Żarski, jego zastępcą Dariusz Maron, a sekretarzem Włodzimierz Czajkowski.

06.05.1995 – Na terenie Starego Miasta odbyły się uroczystości związane z obchodami zakończenia II wojny światowej. Przemówienia okolicznościowe wygłosili wojewoda Zbigniew Pusz, burmistrz Marian Firszt. W czasie uroczystości z udziałem zaproszonych gości z Spandau i Peitz odprawiono nabożeństwo ekumeniczne na ruinach parafialnego.

 

31.01.1996 – Przewodniczący Rady Miasta i jednocześnie Przewodniczący Społecznego Komitetu Porządkowania Starego Miasta – Józef Żarski, Wojewódzki Konserwator Zabytków Władysław Chrostowski, Dyrektor Muzeum w Gorzowie Zdzisław Linkowski dokonali oględzin starówki.

01.03.1996 – Została wydana opinia rzeczoznawcy Ministra Kultury i Sztuki prof. Janusza Bogdanowskiego, dotycząca fragmentu opracowania do projektu zagospodarowania terenu przyjścia granicznego.

13.06.1996 – Została dokonana zmiana nazwy SKPSM. Nowa nazwa brzmiała: ”Społeczny Komitet Zagospodarowania Starego Miasta”.

 

16.11.1996 – Na terenie Starego Miasta firma paliwowa „Statoil” otworzyła swoją stację benzynową.

22.11.1996 – Odbyła się sesja naukowa pn. Średniowieczne i nowożytne fortyfikacje miejskie, podczas której wojewódzki konserwator zabytków Wł.Chrostowski wygłosił referat zatytułowany:Stare Miasto oraz twierdza w Kostrzynie.Stan badań i problematyka konserwatorska.

25.01.1997 – W „Kręgielni” otwarto wystawę fotograficzną Bolesława Cieślika „Kostrzyńskie Pompeje na fotografii”.

23.07-26.1997 – Przez Kostrzyn przepływała fala kuluminacyjna powodzi na rzece Odra ( 643 cm ) - zostało zagrożone Stare Miasto.

 

09.10.1998 – Odbyły się uroczystości związane z wmurowaniem kamienia węgielnego na Starym Mieście. Uroczystości prowadził Józef Piątkowski. Burmistrz M. Firszt oraz prezes Józef Kalinowski z firmy Podzamcze i Józef Żarski wmurowali akt erekcyjny, który poświęcił ks. Wojciech Skóra. Na uroczystościach byli obecni dawni mieszkańcy starówki, m.in. Horst Hermann.

 

10.11.1998 – W pomieszczeniach Bastionu Król odkryto magazyn broni z okresu II wojny światowej.

12.04.1999 - Została opracowana i założona ewidencyjna karta zabytków dla Bastionu Filip w Twierdzy Kostrzyn. Autorem opracowania byli:Anna M. Kędryna i Robert M. Jurga.

04.06.1999 – Na Starym Mieście w Bastionie Filip odbyła się prezentacja materiałów historycznych związanych z starówką; referaty wygłosili: dr Andrzej Toczewski, Józef Piątkowski, Waldemar Chrostowski oraz prof. Stanisław Latour. W Filipie zabrzmiała też po raz pierwszy od wieków „Kostrinella”, utwór muzyczny z epoki baroku. Twórcą tej canzony był polski kompozytor Adam Jarzębski. Na pamiątkę tego wydarzenia od 2003r został zorgaizowany Festiwal Muzyczny „Kostrinella”.

 

06.06.1999 – W tym dniu na kostrzyńskiej starówce celebrowana była przez księży:Wojciecha Skórę,Ryszarda Przewłockiego,Krzysztofa Forysia msza św. Na podstawie Uchwały Rady Miasta z 27 mają, teren ruin kościoła o powierzcni 828 m kwadratowych przekazano parafii.

06.06.1999 – W ramach obchodów Dni Ziemi Kostrzyńskiej została zawieszona pierwsza wiecha na nowo wybudowanym budynku na Starym Mieście.

 

24.10.1999 – Z inicjatywy Prezesa Towarzystwa Przyjaciół Kostrzyna Józefa Piątkowskiego w Bastionie Filip została zorganizowana wystawa zatytułowana „Historia i Współczesność”.Odbyło się jednocześnie pierwsze polsko - niemieckie spotkanie towarzystw historycznych na Starym Mieście z udziałem Martina Rogge. Wydany został mini przewodnik po Starym Mieście autorstwa J. Piątkowskiego. Zostały wykonane i ustawione tablice informacyjne dla turystów w języku polskim i niemieckim. Nadzór nad projektem sprawowały Panie:Małgorzata Kraszewska oraz Anna Wasielak.

05.11.1999 - Na Starym Mieście w Kostrzynie zostało odnalezione cynkowe wieko z sarkofagu Katarzyny Brunszwickiej pochodzące z 1882 roku. Zostało ono odrestaurowane w Pracowni Konserwacji Dzieł Sztuki Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie przez konserwatorów: Katarzynę Kountny-Giedrys i Barbarę Gulczewską i przekazane do Muzeum Twierdzy.

15.04.2000 – Na łamach czasopisma „ Polityka „, nr 30 ( 2241 ) ukazał się artykuł Igora T. Miecika poświęcony starówce, zatytułowany:„Pompeje Odrzańskie”.Współautorami reportażu byli m.in.:burmistrz Grzegorz Tomczak i regionalista Józef Piątkowski.

16.09.2000 – W ramach obchodów 700 lecia uzyskania przez Kostrzyn praw miejskich z inicjatywy Pana Ryszarda Skałby rozpoczęły się I Dni Twierdzy. Z tej okazji został wydany album zatytułowany ”Kostrzyńskie Pompeje”. Autorem zdjęć był artysta fotografik Janusz Mazurek.

17.09.2000 – Z inicjatywy Ryszarda Skałby podczas pierwszych „Dni Twierdzy Kostrzyn” zostało podpisane porozumienie o współpracy Miast – Twierdz: Bałtijsk, Chełmno, Dęblin, Głogów, Kędzierzyn – Koźle, Kłodzko, Kuestriner Vorland, Malbork, Peitz, Piątnica, Poznań, Przemyśl, Pułtusk, Serock, Srebrna Góra, Świdnica, Świnoujście i Toruń. Zostało przedstawione widowisko teatralne „Ścięcie Kattego” według scenariusza Józefa Piątkowskiego i Zygmunta Szypuły.

12.07.2001 – Stare Miasto odwiedziła grupa 50 żołnierzy z jednostek wojskowych NATO. Gospodarzem spotkania był Burmistrz Grzegorz Tomczak,a gości z zagranicy po ruinach twierdzy oprowadził Józef Piątkowski.

08.09.2001 – Rozpoczęły się II Dni Twierdzy Kostrzyn. Ukazała się książka Józefa Piątkowskiego zatytułowana „Spacer po Starym Kostrzynie”.

31.01.2002 - Została podpisana umowa pomiędzy Urzędem Miasta a Jednostką Wojskową 3131 z Krosna Odrzańskiego w sprawie zabezpieczenia saperskiego min Starego Miasta.

18.03.2002 - Władze miasta wystawiły na sprzedaż ruiny kostrzyńskiego zamku. Cena wywoławcza l złoty.

06.05.2004 – W Urzędzie Miasta odbyła się prezentacja projektu „Transgraniczne Studium Rewitalizacji Starego Miasta w Kostrzynie nad Odrą”.

 

19.06.2004 – Na Starym Mieście w Kostrzynie nad Odrą otwarta została międzynarodowa wystawa ”Dialog Loci”. Wystawa trwała do 30 sierpnia.

20.01.2005 - W Urzędzie miasta odbyło się spotkanie burmistrza Andrzeja Kunta z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków i przedstawicielami stowarzyszenia „Przyszłość”. Tematem obrad było Stare Miasto i utworzenie muzeum w Kostrzynie nad Odrą.

14.03.2005 - W Forcie Gorgast i w Kostrzynie odbyła się konferencja na temat Starego Miasta.

15.03.2005 – Burmistrz miasta wraz z księdzem proboszczem Zygmuntem Zimnawoda brał udział w spotkaniu w parafii p. w. św. Marii Magdaleny w Eberswalde. Tematem spotkania była sprawa kostrzyńskich dzwonów ze Starego Miasta.

31.05.2005 – Zostały nadane nazwy ulicom Starego Miasta. Radni przyjęli następujące nazwy:Plac Zamkowy, Plac Ratuszowy, Berlińska, Zaułek Kościelny, Książęca, Św. Klemensa, Gimnazjalna, Jana z Kostrzyna, Królewska, Spichrzowa, Chyżańska, Gorzyńska, Bastionowa, Strzelecka i Przyforteczna.

18.06.2005– Na terenie Starego Miasta odbywał się X Marsz Nadodrzański z udziałem reprezentacji Polski, Niemiec i Czech.

28.03.2008–W Kostrzynie przebywał Andrzej Przewoźnik Sekretarz Generalny Rady Ochrony Pamięci Walki i Męczeństwa. Podczas spotkania z udziałem burmistrza Andrzeja Kunta, regionalisty Józefa Piątkowskiego minister został zapoznany z dziejami i koncepcją przeniesienia cmentarza żołnierzy Armii Radzieckiej z bastionu „ Król „ do nowej kwatery na Cmentarzu Komunalnym. Andrzej Przewoźnik zginął w dniu 10 kwietnia 2010 w katastrofie prezydenckiego samolotu pod Smoleńskiem.

10.04.2008–W pomieszczeniach Bramy Berlińskiej otwarta została wystawa zatytułowana „Kultura codzienna w Regionie Nadodrza”.

16.06.2008–Zastępca Dyrektora Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim wydał decyzję dotyczącą przeprowadzenia ekshumacji szczątków zwłok żołnierzy Armii Radzieckiej z okresu II wojny światowej pochowanych na cmentarzu żołnierzy Armii Radzieckiej usytuowanym na bastionie „ Król „ przy ulicy Granicznej. Zgodnie z decyzją szczątki żołnierzy powinny być pochowane w nowej kwaterze na Cmentarzu Komunalnym przy ulicy Sportowej w Kostrzynie nad Odrą.

07.07.2008 – Dyrektorem Muzeum Twierdzy został Sławomir Górka.

14.09.2008 - Ksiądz dr Wojciech Skóra odprawił Drogę Krzyżową na Starym Mieście.

03.11.2008 – Rozpoczęto demontaż pomnika oraz cmentarza - mauzoleum żołnierzy radzieckich znajdujących się się na Bastionie Król ( odsłonięty w dniu 17.11.1945r.Autorem monumentu był Lech Kerbel ).

25.02.2009 – W Urzędzie Miasta odbyło się spotkanie z Dominiką Piotrowską autorką książki „Renesansowy zamek w Kostrzynie nad Odrą”.

 

27.03.2010 – W sali konferencyjnej Hotelu Bastion odbyła się sesja naukowa „Miasto i Twierdza Kostrzyn 1945 – upadek i nowy początek”. Sesję zorganizowało Muzeum Twierdzy Kostrzyn wspólnie z Muzeum Wzgórz Seelowskich ( Gedenkstätte und Museum Seelower Höhen ).

29.04.2010 - Na terenie Starego Miasta pojawiły się nowe atrakcje turystyczne.Ustawione zostały nowe tablice informacyjne oraz ławeczki. Dużą sensacją jest powrót cokołu pomnika Jana Kostrzyńskiego na historyczne miejsce. Monument ustawiono na pozostałościach dawnego i oryginalnego fundamentu. Od czasów jego rozbiórki na Starym Mieście znajdował się na terenie MZK.

10.07.2010 - Na terenie dziedzińca zamku kostrzyńskiego na Starym Mieście odbyła się premiera sztuki teatralnej „Lis Przechera”.

16.07.2010 - Została podpisana umowa z firmą Konsart Sp. z o.o. ze Szczecina, na realizacje projektu Rewitalizacja Twierdzy Kostrzyn - etap II. Realizacja projektu zakłada konserwację i rewaloryzację Bastionu Filip, bastionu Branderburgia oraz Bramy Chyżańskiej, które wchodzą w skład zespołu fortyfikacji nowożytnych Twierdzy Kostrzyn.

 

24.01.2011 - Burmistrz Miasta powierzył funkcję dyrektora Muzeum Twierdzy Kostrzyn nad Odrą panu Ryszardowi Skałbie.

16.02.2011 – Marcin Wichrowski z Muzeum Twierdzy Kostrzyn wygłosił referat zatytułowany: „Jan Kostrzyński i jego nowa stolica w 475 rocznicę uzyskania przez Kostrzyn stołecznego statusu”. Wykład ten zainaugurował cyklu spotkań po nazwą „Muzealne wykłady w Bibliotece Miejskiej”.

09.03.2011 – Powstała strona internetowa poświęcona kostrzyńskiej starówce: StaryKostrzyn.pl. Autorem serwisu jest kostrzynianin Tomasz Antoni Kulik.

01.04.2011 - Muzeum Twierdzy Kostrzyn uruchomiło muzealną czytelnię i rozpoczęło udostępnianie zgromadzonych zbiorów książkowych oraz czasopism związane z dziejami miasta i twierdzy Kostrzyna. Spis udostępnionych publikacji umieszczony został na stronie internetowej muzeum.

29.03.2012 – Rada Miasta na podstawie Uchwały Nr XV/118/12 powołała na czteroletnią kadencję następujące osoby na członków Rady Muzeum Twierdzy Kostrzyn nad Odrą:  Marek Golemski,Ireneusz Materyński,Józef Piątkowski,Paweł Rychterski oraz Piotr Tadla. 

Reklama
Reklama
Reklama