Reklama

XXXIV Sesja Rady Miasta

PDFDrukujEmail

Samorząd - Burmistrz i Urząd Miejski

zdj. arch. kostrzynskie.info14 listopada o godzinie 14:00 w ECS Kręgielnia rozpocznie się XXXIV Sesja Rady Miasta. Podczas obrad poruszone zostaną m.in. tematy dotyczące podatku od nieruchomości i programu współpracy z organizacjami pozarządowymi .

 

Porządek obrad :

 

 1. Sprawy regulaminowe :Sprawozdanie z działalności Burmistrza.
  1. otwarcie sesji,
  2. przyjęcie wniosków do porządku obrad,
  3. przyjęcie protokołu z ostatniej sesji,
 2. Informacja Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nt. działalności i możliwości współpracy.
 3. Podjęcie uchwał w sprawach :Interpelacje i wnioski.
  1. zmiany uchwały budżetowej miasta Kostrzyn nad Odrą na 2013 rok (druk nr 1),
  2. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Kostrzyn and Odrą w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Kostrzyn nad Odrą (druk nr 2),
  3. ustalenia stawek podatku od nieruchomości (druk nr 3),
  4. ustalenia wysokości stawek opłaty targowej (druk nr 4),
  5. określenia ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku(druk nr 5),
  6. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (druk nr 6),
  7. przyjęcia na rok 2014 programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w Kostrzynie nad Odrą               (druk nr 7),
  8. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Miasto Kostrzyn nad Odrą (druk nr 8),
  9. zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Kostrzyn nad Odrą (druk nr 9),
  10. odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa (druk nr 10),
 4. Sprawy różne.
Reklama
Reklama
Reklama

Ostatnie komentarze